METALSCENA • netRADIO
...nekomerčné zmluvné internetové vysielanie...

Redakcia a vysielanie:
Marian albbert Horváth

KONTAKT:
0903 049 073
info@metalscena.sk