Vydavateľ a redakcia

Marian Horváth - ALBBERTpremus
Námestie SNP 110, 976 13 Slovenská Ľupča
0903 049 073
info@metalscena.sk


METALSCENA INFO
Reg. č. MK SR: EV 5484/17
ISSN 2454-0250