METALSCENAzine
Vydavateľ a redakcia

Marian albbert Horváth
Námestie SNP 110, 976 13 Slovenská Ľupča
0903 049 073
info@metalscena.sk