METALSCENAzine 01

Časopis METALSCENA prechádza zmenou, kedy ako oficiálne periodikum prestal existovať 31. októbra 2018.
V tejto chvíli sa pripravuje tzv. METALSCENAzine verzia, ktorá by sa mohla objaviť v tlačenej podobe v marci 2019.

Pripravované vydanie:
POETRY IN TELEGRAMS
LUNATIC GODS
CALIBER X
ETTERNA
a ďalší

Plánované: marec 2019

07.08.2018 01:45 (131x)
OBJEDNAŤ